Aangifte

Het is belangrijk om binnen drie dagen na de geboorte van jullie kind aangifte te doen in de gemeente waar jullie kind geboren is.

Meestal is dit de taak van de pasgeboren vader maar ook andere aanwezigen van de baring mogen deze taak op zich nemen.

Meer informatie over de erkenning, geboorte-aangifte en specifieke vragen over geboren worden in de gemeente Haarlem  kun je op internet of bij de gemeente zelf terecht.