Onderzoek tijdens de zwangerschap

 

Termijnecho rond de 10e week

Na de eerste afspraak, tussen de tiende en elfde week van de zwangerschap, krijg je een termijnecho aangeboden. Er wordt gekeken naar de zwangerschapsduur en of de zwangerschap intact is. De echo wordt gemaakt rond deze tijd omdat dit de betrouwbaarste termijn is om de uitgerekende datum te bepalen. Deze echo vindt plaats op het Verloskundig Onderzoekscentrum de  Schoot. Indien er een reden voor eerder echoscopisch onderzoek dan zullen wij dit voor je inplannen. Mochten er geen medische reden zijn voor een eerdere echo maar wil je dat wel graag dan kan je zelf, op eigen kosten, een vitaliteitsecho afspraak maken bij de Schoot.

Bloedonderzoek rond de 12e week van de zwangerschap

Alle zwangeren krijgen rond de 12e week een bloedonderzoek, na de eerste controle op de praktijk. Er wordt gescreend op infectieziekten, maar ook op bloedgroepen en ijzer- en glucosewaarden. Voor dit bloedonderzoek krijg je van ons een formulier waarmee je naar het laboratorium gaat. Voor bloedafnamelocaties en openingstijden kan je kijken op: https://www.atalmedial.nl/contact/locaties-en-openingstijden/

Prenatale screening

Ook als je ongeboren kind geen verhoogd risico op erfelijke afwijkingen heeft, kun je onderzoek (prenatale screening) laten doen. Er zijn drie mogelijke testen: de NIPT, de combinatietest en de 19-wekenecho. Wij zullen bij de eerste of tweede afspraak de mogelijkheden bespreken. Of je hiermee verder wilt gaan, is een persoonlijke beslissing. Kijk voor meer informatie op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

NIPT
De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta (moederkoek) en DNA dat afkomstig is van de moeder. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind.
U kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.

Combinatietest
De combinatietest is een kansberekening op het syndroom van Down (trisomie 21) syndroom van Patau (trisomie 13) en syndroom van Edwards (trisomie 18). De uitslag wordt bepaald door drie factoren: de leeftijd van de vrouw, een bloedonderzoek in de 10e week van de zwangerschap en een echo-onderzoek (nekplooimeting) tussen 11 weken (+3 dagen) en 13 weken zwangerschap. De uitslag is een risicoschatting en wordt door de verloskundige aan je doorgebeld. Meer informatie krijg je bij de verloskundige vragen of is te lezen op een site over prenatale screening.

20-weken echo
De 20-weken echo wordt ook wel ‘structureel echoscopisch onderzoek’ (SEO) genoemd. Hoewel de naam anders doet vermoeden, vindt het onderzoek bij voorkeur rond de 19 weken plaats. Hoofddoel is het opsporen van eventuele afwijkingen in weefsels en organen. Ook dit onderzoek vindt plaats op het Verloskundig Onderzoekscentrum de  Schoot.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de NIPT en combinatietest niet. De SEO wordt wel door elke zorgverzekeraar vergoed. Zoek dit na in je polisvoorwaarden.

screeningdownsyndroomSEO

Prenatale diagnostiek

Wanneer je een afwijkende uitslag van de NIPT of een verhoogde uitslag van de combinatietest hebt (<1:200) en/of er erfelijke afwijkingen in de familie voorkomen, kom je in aanmerking voor prenatale diagnostiek. De keuze hiervoor maak je zelf. Er zijn meerdere mogelijkheden:

De vlokkentest of de vruchtwaterpunctie (invasieve testen)
Eerstgenoemde vindt plaats tussen de 12 en 16 weken zwangerschap. Hierbij wordt vlokkenweefsel uit de moederkoek weggehaald en onderzocht op chromosomale afwijkingen. Bij de vruchtwaterpunctie, die plaats kan vinden vanaf 16 weken, wordt vruchtwater afgenomen. In de daarin aanwezige cellen van het kind kunnen ook de chromosomen onderzocht worden. Deze onderzoeken geven een verhoogde kans op het krijgen van een miskraam (bij de vlokkentest is deze iets hoger dan bij de vruchtwaterpunctie).

Tenslotte: voorgaande onderzoeken geven niet volledige zekerheid of je kind gezond is.ussen