Vaders

Niet alleen voor vrouwen is het een ingrijpende periode van het leven om zwanger te zijn en ouder te worden. Ouder worden is net zo goed een spannende tijd voor de aanstaande vader. Op de praktijk merken wij dat (aanstaande) vaders ook vragen hebben als het gaat om zwanger zijn, bevallen en de tijd daarna. Kom mee naar het spreekuur en laat ons weten hoe we ook jou kunnen ondersteunen.

3

Vadercursus

Omdat uit recent onderzoek gebleken is dat aanstaande vaders ook graag goed geïnformeerd wensen te worden als het gaat om zwangerschap en bevallen heeft David Borman, Verloskundige en vader, zelf een speciale cursus voor alleen mannen opgezet. Omdat wij veel enthousiaste reacties ontvingen over deze cursus hebben wij een deel van de cursus en David naar Haarlem gehaald. De cursus “Aanpakken voor aanstaande vaders – de Bevalling” wordt gegeven bij De Haarlemse Huisdokters. David heeft ook enkele E-books geschreven over vaders en hun rol bij de ondersteuning van borstvoeding of “eerste hulp bij een snelle bevalling”!

Word je binnenkort vader?

Laat ons je ondersteunen met je al je papavragen over verlof, aanpak of bevalling

Erkenning

Indien je niet getrouwd bent of geregistreerd partnerschap hebt is het nodig dat de vader het kind erkent. Het erkennen van een kind houdt in dat er een juridische band tussen jou en het kind ontstaat. Hierdoor krijg je automatisch gezamenlijk gezag met de moeder van het kind. Ook heb je hierdoor onderhoudsplicht tot het kind 21 jaar is. Erkennen kan tijdens de zwangerschap, tijden de geboorteaangifte van het kind of op een later moment. Tijdens de zwangerschap heet dit erkenning van de ongeboren vrucht. Dit kan in elke gemeente in Nederland en indien de moeder van het kind niet mee gaat, moet zij hier schriftelijk toestemming voor geven. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.

Partnerverlof

Als partner heb je recht op kort verlof om bij de bevalling te zijn en aangifte te doen bij de Burgerlijke Stand. Daarnaast heb je na de bevalling recht op vijf werkdagen kraamverlof. Als jullie kind thuis wordt geboren, moet je het kraamverlof in de eerste vier weken na de geboorte opnemen. Wordt je kind in het ziekenhuis geboren, dan neem je het verlof op in de vier weken na thuiskomst van je baby uit het ziekenhuis.

Een partner is verplicht om de werkgever zo snel mogelijk te laten weten wanneer kraamverlof opgenomen wordt. Dit mag mondeling of schriftelijk. Het kraamverlof kost geen vakantiedagen en het salaris wordt gewoon doorbetaald. In sommige cao’s of werkgeversregelingen staan andere afspraken over kraamverlof. Een partner heeft altijd recht op het wettelijke minimum aantal verlofdagen; zijn werkgever mag het kraamverlof niet weigeren.

Aansluitend op het kraamverlof kan je als partner ouderschapsverlof opnemen. Elke ouder met kinderen onder de acht jaar heeft hier recht op.

Sinds 1 juli 2020 heb je als partner ook recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof. Oftewel: vijf keer het aantal werkuren per week. Dit verlof vraag je aan via je werkgever. Tijdens dit verlof krijg je geen salaris van je werkgever, maar een uitkering van het UWV. De uitkering is maximaal zeventig procent van je dagloon (en nooit meer dan zeventig procent van het maximum dagloon). Werkgevers vragen de uitkering aan bij het UWV en die betalen de werknemers uit. Je moet het aanvullende geboorteverlof in de eerste zes maanden na de geboorte opnemen. Eerst maak je de vijf dagen gewoon geboorteverlof op en daarna kan het aanvullende verlof ingaan. Het doel van dit verlof is dat partners meer betrokken kunnen zijn bij de zorg voor hun baby en het reilen en zeilen als nieuw gezin.

Naast aanvullend geboorteverlof kunnen partners sinds 2 augustus 2022 ook deels doorbetaald ouderschapsverlof opnemen.

Aanpakken voor aanstaande vaders

In Nederland is de aanwezigheid van de vader bij de bevalling gewenst en de norm. Wat precies zijn rol is, is voor veel mannen echter onduidelijk. David Borman, verloskundige, onderzoeker en trainer, ontwikkelde de cursus Aanpakken voor Aanstaande Vaders.

TIP

“Op social Media” zijn ook inspirerende vaders erg actief.
Mocht je hiervoor open staan kijk dan ook eens op vdrs.nl en volg ze op instagram!